อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

 • ลานผาผึ้ง

  ลานผาผึ้ง

  เป็นพลาญหินทรายและหน้าผาชันยาว 50 เมตร ส่วนหน้าผาจะหันหน้าสู่ทิศตะวันออก เหมาะแก่การชมวิวในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และสามารถชมทัศนียภาพได้ไกลถึงประเทศลาว

  ตำแหน่ง

  0 รายละเอียด

 • น้ำตกห้วยกว้าง

  น้ำตกห้วยกว้าง

  อยู่ใกล้เขตสุขาภิบาลอำเภอโขงเจียม มีน้ำตกลงไปตามซอกหินเป็นชั้นลดหลั่นลงมา

  ตำแหน่ง

  0 รายละเอียด

 • น้ำตกรากไทร

  น้ำตกรากไทร

  เป็นน้ำตกไหลลงมาตามหน้าผาผ่านรากไทรริมฝั่งแม่น้ำมูล มองดูคล้ายม่านมู่ลี่

  ตำแหน่ง

  0 รายละเอียด

 • น้ำตกตาดโตน

  น้ำตกตาดโตน

  เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยตาดโตน เป็นน้ำตกที่ตกจากชั้นหินที่มีแนวโค้งคล้ายจอภาพยนตร์ ด้านบนน้ำตกเป็นพลาญหินกว้างมีน้ำไหลผ่าน เหมาะแก่การลงเล่นน้ำทั้งด้านบนและด้านล่างของน้ำตก ฤดูกาลท่องเที่ยว เดือนมิถุนายน-ธันวาคมของทุกปี เส้นทางการเดินทางจากตัวเมืองอุึบลราชธานีไปน้ำตกตาดโตน - ระยะทาง 90 กิโลเมตร - ระยะเวลาเดินทาง 1...

  ตำแหน่ง

  0 รายละเอียด

 • ดอนตะนะ

  ดอนตะนะ

  เป็นดอนดินหรือเกาะที่เกิดขึ้นขวางแม่น้ำมูล และแบ่งแม่น้ำมูลออกเป็นสองสาย มีความกว้างประมาณ 450 เมตร ยาวประมาณ 700 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 225 ไร่ หรือ 0.36 ตารางกิโลเมตร...

  ตำแหน่ง

  0 รายละเอียด

 • แก่งตะนะ

  แก่งตะนะ

  ลำน้ำมูลเมื่อไหลมาพบดอนตะนะแล้วสายน้ำจะแยกเป็นสองสาย ไหลโอบทั้งสองด้านของดอนตะนะแล้วมารวมกันอีกครั้ง จากนั้นจึงไหลลงมาทางแก่งตะนะ ซึ่งมีโขดหินขนาดมหึมาเป็นเกาะกลางลำน้ำมูล กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากจะกัดเซาะลงในแนวโขดหินสูงราว 1 เมตร บ้างก็ไหลซอกซอนไปตามร่องหินและลานหินริมฝั่งมูล ถ้าสังเกตเกาะกลางแก่งตะนะจะเห็นสิ่งก่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมซึ่งสร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสยังล่าอาณานิคม เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้ร่องน้ำในการเดินเรือ บริเวณแก่งตะนะจะมีสายน้ำที่เชี่ยวและลึก ทั้งยังมีถ้ำใต้น้ำอีกหลายแห่ง จึงทำให้ปลาบริเวณแก่งตะนะชุกชุม บริเวณริมแก่งตะนะมีโต๊ะฮ่องเต้...

  ตำแหน่ง

  0 รายละเอียด

 • อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

  อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

  อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สภาพ พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบและเนินเขาเตี้ยๆ โดยมียอดเขาบรรทัดเป็นจุดสูงสุด ความสูงประมาณ 543 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศเหนือไปออกประเทศลาว บริเวณแก่งตะนะจะมีสายน้ำที่เชี่ยวและลึก อีกทั้งยังมีถ้ำใต้น้ำหลายแห่ง จึงทำให้มีปลาอาศัยอยู่ชุกชุม...

  ตำแหน่ง

  0 รายละเอียด