แท็กที่เรียกดู หาดทรายขาว

  • สามพันโบก(3000โบก)

    สามพันโบก(3000โบก)

    สามพันโบก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังนิยมมากในขณะนี้ ด้วยความสวยงามของหินตามริมชายโขงยาวกว่า 4 กม. ซึ่งจะเป็นโบก(แอ่ง)มากมายทำให้ได้ชื่อว่า 3000 โบก การท่องเที่ยวก็มีทั้ง กางเต้นท์นอนหรือห้องพัก ส่วนฤดูที่แนะนำไปเที่ยวคือ ฤดูหนาว ครับที่นั่นจะมีบริการ นั่งเรือชมหิน...

    ตำแหน่งที่แน่นอน

    0 รายละเอียด